nâng cấp Tìm bạn bốn phương v2.0

Thông báo nâng cấp Tìm bạn bốn phương v2.0

Xin chào bạn, chúng tôi xin vui mừng thông báo cùng bạn một tin tức tốt, đó là hệ thống của chúng ta sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới, với nhiều tính năng hữu ích cho người dùng. Cùng với đó Ban quản trị sẽ thanh lọc các tài khoản ảo